Why Cheat India (2019)
Why Cheat India (2019)


ภาพยนตร์มุ่งเน้นไปที่การทุจริตต่อหน้าที่ที่มีอยู่ในระบบการศึกษาของประเทศแนวคิดทั้งหมดของการซื้อทางของคุณผ่านการศึกษางานและรายได้ แม้จะมีระบบการศึกษาที่มีการพัฒนา แต่ประเทศก็เผชิญกับการหลอกลวงเช่นการรั่วไหลของกระดาษ SSC และ HSC การสอบใหม่ CBSE, Vyaapam และอื่น ๆ ภาพยนตร์พยายามเปลี่ยนความสนใจของผู้คนให้เข้าใจถึงช่องโหว่ของนักเรียนที่ทำงานหนักและนักเรียนที่มีพรสวรรค์


หนังที่คุณอาจสนใจ