Vinterviken (JJ+E) | Netflix (2021) วินเทอร์ไวเคน
Vinterviken (JJ+E) | Netflix (2021) วินเทอร์ไวเคน


เด็กสองคนเติบโตในเมืองเดียวกัน แต่แยกกันอยู่หลายปีแสง แยกจากกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นั่นคือจนถึงวันที่พวกเขาเริ่มเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเดียวกัน


หนังที่คุณอาจสนใจ