THE VOLCANO RESCUE FROM WHAKAARI (2022) กู้ภัยจากวากาอาริ
THE VOLCANO RESCUE FROM WHAKAARI (2022) กู้ภัยจากวากาอาริแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความยืดหยุ่นของมนุษย์หลังจากภัยพิบัติจากภูเขาไฟอันน่าสลดใจในนิวซีแลนด์


หนังที่คุณอาจสนใจ