Sex and the Pachislot (2012) รักเร่าร้อน ซ้อนกลเกม
Sex and the Pachislot (2012) รักเร่าร้อน ซ้อนกลเกมความคิดเกี่ยวกับจิตวิญญาณและชีวิตหลังความตาย ความบาป และพระประสงค์ของพระเจ้าได้หล่อหลอมความคิดของมนุษย์มาเป็นเวลาหลายพันปี พิธีกรรมทางศาสนายังคงฝังอยู่ในเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของเรา ในซีรีส์ที่กระตุ้นความคิดนี้ Richard Dawkins นักชีววิทยาด้านวิวัฒนาการถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเรา


หนังที่คุณอาจสนใจ