Lupin the 3rd ลูแปง ยอดโจรกรรมอัจฉริยะ
Lupin the 3rd ลูแปง ยอดโจรกรรมอัจฉริยะ


Interpol Inspector Zenigata เริ่มต้นการล่าสัตว์ทั่วโลกสำหรับ Lupine The 3rd ที่น่าอับอาย แต่ด้วยกันพวกเขาเผชิญหน้ากับศัตรูที่ทรงพลังและสร้างทีมลูปินเพื่อตอบสนอง ทีมงานของลูปินเผชิญความท้าทายในการเรียก “Crimson Heart of Cleopatra” ที่ถูกล็อกไว้ในป้อมอย่างปลอดภัย สมบัติเป็นความคิดที่ช่วยให้เจ้าของควบคุมโลกได้
Interpol Inspector Zenigata begins a world-wide hunt for the infamous thief Lupin The 3rd. But together, they face a powerful enemy and form the Lupin team in response. The Lupin team then faces the challenge of retrieving the “Crimson Heart of Cleopatra” locked away in a fort like safe. The treasure is thought to allow its owner to control the world.


หนังที่คุณอาจสนใจ